Blog

15 mei 2017

Zakelijk nieuws -Bewaarder

Op 28 april 2017 is de Stichting SHDB benoemd en in functie van; Bewaarder van boeken en bescheiden van Zijlstra Beheer Voorhout B.V. in liquidatie, Statutaire zetel gemeente Teylingen en ingeschreven bij de KvK- nummer 61154040.

De kennisgeving van ontbinding van voormelde rechtspersoon zal plaatsvinden middels publicatie in het Landelijk Dagblad de Telegraaf.

 

 

Nieuws
About Stichting SHDB