Blog

9 januari 2017

Schuldhulpverlening doet niets?

Schuldhulpverlener doet niets?

Schuldhulpverlener doet niets? 

Regelmatig worden wij benaderd door mensen die zich hebben aangemeld voor een schuldhulpverleningstraject en het idee hebben dat er niets met hun dossier wordt gedaan.

Soms is dat zo maar over het algemeen komt dat omdat de door de schuldhulpverlener gevraagde stukken niet of niet tijdig zijn aangeleverd en deze daarom niet verder kan met het dossier.

Tijdens de intake voor een schuldhulpverlening traject wordt je verteld wat je wel en niet moet doen en welke stukken de hulpverlenende instantie nodig heeft om een traject op te starten.

Het is dus in je eigen belang er voor te zorgen dat de gevraagde stukken zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen de gestelde termijn bij de schuldhulpverlener zijn aangeleverd immers; een schuldhulpverlener kan pas actief een traject opstarten als alle gevraagde stukken die voor het saneringstraject noodzakelijk zijn snel en geordend bij hun worden aangeleverd.

Heb je al eerder betalingsregelingen getroffen dan moet je deze stopzetten. Doe dat schriftelijk of per email en vermeld in dat schrijven dat je bent aangemeld voor schuldhulpverlening zodat de schuldeiser weet welke schuldhulpverlener je bijstaat en voeg een kopie bij van de brief waarin staat dat je tot de schuldhulpverlening bent toegelaten en vergeet niet om een kopie van je brief te maken.

Bedenk dat er zonder jou medewerking niets tot stand komt dus werk actief mee en je zult ervaren dat de communicatie tussen jou en je schuldhulpverlener een stuk prettiger verloopt!

 

Nieuws
About Stichting SHDB