Schulden

Dagelijkse last

Schulden hebben is een last die dagelijks terugkomt en je leven flink op zijn kop kan zetten.

Wegduiken

Herkenbaar daarbij is dat je de telefoon niet meer durft op te nemen, de post niet open maakt en als er wordt aangebeld net doen of je niet thuis bent. Dat maakt niet echt wat uit want tegenwoordig is het gemakkelijk je e-mail adres en/of mobiele telefoonnummer te achterhalen en dan sturen je schuldeisers een e-mail of WhatsApp om zo de druk op te voeren om hun geld te krijgen.

Wel begrijpelijk, want je crediteuren (lees) schuldeisers willen graag hun geld hebben maar dat zorgt er wel voor dat je voortdurend onder druk staat en dat komt je dagelijks functioneren natuurlijk niet echt ten goede.

Schulden

Vraag hulp

Er zijn verschillende mogelijkheden om in zo’n situatie verlichting te brengen. Bijvoorbeeld: door zelf contact op te nemen met je schuldeiser(s). Dat moet je dan wel durven. Je moet ook nog een goed overzicht hebben van je financiele mogelijkheden voordat je een regeling afspreekt. Anders loop je het risico dat je die regeling niet kunt nakomen.

Wij kunnen je helpen met het opstellen van een overzicht van als inkomsten, kosten en openstaande  schulden. Vervolgens stellen we een realistisch budgetplan op en op basis van dit budgetplan doen we, in overleg met jou, de schuldeisers een voorstel om je schulden af te lossen.

Al eerder een minnelijk- of wsnp traject niet goed doorlopen of tussentijds beeindigd? Ook dan kun je van ons ondersteuning krijgen.