Nieuws

22 december 2017

Bestuurder-Jurist

In de 1e week van januari 2018 zal onze staf worden uitgebreid met de komst van Mr. G.J. Moolenaar. Mr. Moolenaar is jurist en in zijn loopbaan direct betrokken geweest bij bancaire, bedrijfsmatige – en particuliere financieringszaken, hij zal na een inwerkperiode tot het bestuur van de stichting toetreden en worden belast met de dagelijkse […]

Nieuws
21 december 2017

Wensen

                         Bestuur en medewerkers van de Stichting SHDB. Wensen alle mensen, fijne feestdagen en een schuldvrij 2018.

Nieuws
10 november 2017

Privacy verklaring voor bezoekers van onze sites

Privacy verklaring van de Stichting Schuldhulp Duin- & Bollenstreek, hierna te noemen; Stichting SHDB is aangesloten bij het CBP onder nummer: m 1470136 en verplicht vertrouwelijk om te gaan met de door ons verzamelde gegevens van bezoekers van onze sites en de aan ons verstrekte persoonsgegeven door privé personen en/of die gegevens welke ons worden […]

Nieuws
5 november 2017

Aankondiging van Loonbeslag.

Aankondiging van Loonbeslag; Heb je bericht gekregen dat er beslag zal worden gelegd op je loon of uitkering. Wacht niet en zoek hulp om te voorkomen dat de deurwaarder of belastingdienst hun aankondiging van loonbeslag inderdaad uitvoeren en dan niet meer is terug te draaien zoals wij de afgelopen twee weken bij een aantal nieuwe […]

Nieuws
3 september 2017

Versterking Juridisch Team

Versterking. Aanstaande maandag verwelkomen wij Luke van den Berg die ons juridisch team komt versterken. Luke zal zich bezighouden met het onderdeel Sociaal Juridische Dienstverlening en daar zijn wij zeer blij mee omdat de vraag naar hulp- en ondersteuning op dat gebied sterk is toe genomen. Heeft u als particulier of ondernemer vragen over juridische […]

Nieuws
15 mei 2017

Zakelijk nieuws-Overname

In opdracht van een ondernemer uit Lisse heeft een consultant van onze stichting onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de levensvatbaarheid van zijn winkel en een voorstel te formuleren aangaande noodzakelijke aanpassingen en/of assortimentsuitbreiding. Uit het onderzoek is komen vast te staan dat voor een verdere verantwoorde exploitatie de samenwerking met een sterke partij wenselijk moet […]

Nieuws
15 mei 2017

Zakelijk nieuws -Bewaarder

Op 28 april 2017 is de Stichting SHDB benoemd en in functie van; Bewaarder van boeken en bescheiden van Zijlstra Beheer Voorhout B.V. in liquidatie, Statutaire zetel gemeente Teylingen en ingeschreven bij de KvK- nummer 61154040. De kennisgeving van ontbinding van voormelde rechtspersoon zal plaatsvinden middels publicatie in het Landelijk Dagblad de Telegraaf.    

Nieuws
9 januari 2017

Schuldhulpverlening doet niets?

Schuldhulpverlener doet niets?  Regelmatig worden wij benaderd door mensen die zich hebben aangemeld voor een schuldhulpverleningstraject en het idee hebben dat er niets met hun dossier wordt gedaan. Soms is dat zo maar over het algemeen komt dat omdat de door de schuldhulpverlener gevraagde stukken niet of niet tijdig zijn aangeleverd en deze daarom niet […]

Nieuws