Nieuws

3 mei 2018

Werkgever

Werkgever, Op 3 mei j.l. is op onze website speciaal voor werkgevers, managers en kaderpersoneel een aparte pagina operationeel en bereikbaar via de knop  “werkgevers”. Op deze pagina is een video geplaatst waar je als werkgever, manager of leidinggevende in het midden en hoger kader iets aan hebt en zeker kan bijdragen tot kosten besparing en […]

Nieuws
25 maart 2018

Uit de Rode Cijfers.

https://www.shdb/shdb3-2018 Voor ons maatschappelijk project “uit de Rode Cijfers”via de werkgever zijn afgelopen zaterdag door Berg Filmpromoties de opname gemaakt die komende week worden verwerkt in een presentatie specifiek voor werkgevers, hoofden van personeelszaken en leidinggevend kader. Deze presentatie zal binnenkort op de site worden geplaatst en via de knop werkgevers die over een inlogcode […]

Nieuws
5 maart 2018

Werkende jongeren en belasting

Als je tussen de 15- en 18 jaar oud bent en parttime werkzaam dan wordt er waarschijnlijk belasting ingehouden op je salaris. Dat geld kan worden teruggevraagd door het indienen van een teruggave verzoek. Weet je niet hoe dat moet, dan kunnen wij je daarmee helpen. Wil je daarvoor hulp, stuur een mail met je […]

Nieuws
10 november 2017

Privacy verklaring voor bezoekers van onze sites

Privacy verklaring van de Stichting Schuldhulp Duin- & Bollenstreek, hierna te noemen; Stichting SHDB is aangesloten bij het CBP onder nummer: m 1470136 en verplicht vertrouwelijk om te gaan met de door ons verzamelde gegevens van bezoekers van onze sites en de aan ons verstrekte persoonsgegeven door privé personen en/of die gegevens welke ons worden […]

Nieuws
5 november 2017

Aankondiging van Loonbeslag.

Aankondiging van Loonbeslag; Heb je bericht gekregen dat er beslag zal worden gelegd op je loon of uitkering. Wacht niet en zoek hulp om te voorkomen dat de deurwaarder of belastingdienst hun aankondiging van loonbeslag inderdaad uitvoeren en dan niet meer is terug te draaien zoals wij de afgelopen twee weken bij een aantal nieuwe […]

Nieuws
3 september 2017

Versterking Juridisch Team

Versterking. Aanstaande maandag verwelkomen wij Luke van den Berg die ons juridisch team komt versterken. Luke zal zich bezighouden met het onderdeel Sociaal Juridische Dienstverlening en daar zijn wij zeer blij mee omdat de vraag naar hulp- en ondersteuning op dat gebied sterk is toe genomen. Heeft u als particulier of ondernemer vragen over juridische […]

Nieuws
15 mei 2017

Zakelijk nieuws-Overname

In opdracht van een ondernemer uit Lisse heeft een consultant van onze stichting onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de levensvatbaarheid van zijn winkel en een voorstel te formuleren aangaande noodzakelijke aanpassingen en/of assortimentsuitbreiding. Uit het onderzoek is komen vast te staan dat voor een verdere verantwoorde exploitatie de samenwerking met een sterke partij wenselijk moet […]

Nieuws
15 mei 2017

Zakelijk nieuws -Bewaarder

Op 28 april 2017 is de Stichting SHDB benoemd en in functie van; Bewaarder van boeken en bescheiden van Zijlstra Beheer Voorhout B.V. in liquidatie, Statutaire zetel gemeente Teylingen en ingeschreven bij de KvK- nummer 61154040. De kennisgeving van ontbinding van voormelde rechtspersoon zal plaatsvinden middels publicatie in het Landelijk Dagblad de Telegraaf.    

Nieuws