Gedagvaard

Gedagvaard en wat nu?

Gedagvaard, je hebt een dagvaarding ontvangen van de deurwaarder maar begrijpt niet waarvoor je wordt opgeroepen om voor de kantonrechter te verschijnen, dan kunnen wij je kosteloos uitleg geven waarvoor je bent gedagvaard en adviseren wat je wel of niet kunt doen als; verweer voeren en hoe je dat het beste kunt doen.

Verweer voeren en hoe doe je dat

Tijdens de zitting kun je mondeling verweer voeren maar het is verstandiger om vooraf schriftelijk en in tweevoud verweer te voeren. Je verweer schrift moet dan wel enkele dagen voor dat de zitting plaatsvind bij de griffie van de betreffende rechtbank binnen zijn zodat dit aan je dossier kan worden toegevoegd. De kantonrechter kan dan van je bezwaar kennis nemen en daarmee rekening houden tijdens de inhoudelijke behandeling van je zaak.

Als je een bezwaarschrift hebt ingediend is het niet nodig dat je op de zitting verschijnt. Ruim een week nadat je zaak is behandeld krijg je bericht van de kantonrechter of je bezwaar terecht is of niet en zo niet, dan zal de kantonrechter direct een uitspraak doen in de vorm van een vonnis. Het kan ook zijn dat je een uitnodiging krijgt om op een nieuwe zitting te verschijnen omdat de kantonrechter besluit om beide partijen nader te horen alvorens een uitspraak te doen. Wil je niet alleen naar die zitting gaan dan kun je iemand meenemen die door jou is gemachtigd om namens jou te handelen en is mogelijk ook verstandig want ook de eisende partij zal voor die zitting een uitnodiging krijgen.

Tijdens of voor die zitting kan er aanvullend bewijsmateriaal worden aangedragen bijvoorbeeld als de kantonrechter daarom heeft gevraagd en zal het uitgangspunt zijn om, of met elkaar tot overeenstemming te komen hoe de zaak in de minne verder af te wikkelen of zal de kantonrechter vonnis wijzen. Dat kan in je nadeel- maar ook in je voordeel zijn.

Het lijkt allemaal ingewikkeld en als denkt hierbij hulp nodig te hebben wacht dan niet maar neem direct na ontvangst van een dagvaarding contact met ons op. Veelal kun je daarmee erger voorkomen!

Wij werken samen met: http://www.debestlegalservices.com/

Gedagvaard