Blog

9 september 2018

Bijdrage ziektekosten 2019 fors omhoog!

Bijdrage ziekte kosten 2019 gaat fors omhoog en naar minimaal € 480,= per jaar.

Dat is de conclusie die ik heb getrokken na bestudering van de brief die Zorg & Zekerheid de afgelopen week heeft gezonden aan de klanten c.q. relaties die gebruik maken van hun service om het eigen risico van € 385,= per jaar in 12 termijnen van € 32,08 te voldoen.

In die brief stelt Zorg en Zekerheid, overigens zonder dat te motiverendat de maand termijn per 1 oktober a.s. zal worden verhoogt naar € 40,= per maand en zal gelden voor alle mensen die zich vanaf heden aanmelden voor de maandelijkse betaalservice van het eigen risico.

Het verschil tussen de huidige maandtermijn en de nieuwe maandtermijn in aanmerking genomen leert ons dat deze wordt verhoogt met € 7,92 per maand per verzekerde, een verhoging van ruim 25% wat neerkomt op een verhoging van € 95,04 per jaar. ( 12 x € 7,92).

Die vastgestelde verhoging afgerond op € 95,= plus de huidige € 385,= brengt ons op een eigen risico per jaar van € 480,= en let wel, dat is per premie betalende verzekerde wat voor gezin een al gauw op bijna € 16,= per maand extra uitkomt.

Ik verwacht dat het nieuwe jaarbedrag nog hoger zal kunnen zijn dan de genoemde € 480,= omdat er al vanaf 1 oktober een verhoogde maand termijn door Zorg & Zekerheid wordt gevraagd en mogelijk zal uitkomen op € 500,= per jaar.

Die conclusie trek ik uit de brief waarin staat, dat de verhoging van de termijn naar € 40,= per maand en per persoon, al is vastgesteld en op 1 oktober a.s. zal ingaan. Het besluit hiertoe wordt niet nader gemotiveerd maar de reden daarvoor is mij wel duidelijk.

De vraag die u zich zal stellen is; klopt mijn stelling, het lijkt mij klip en klaar als je bedenk dat een tussentijdse verhoging van de maandelijkse termijn zéér ongebruikelijk is en daarbij in aanmerking genomen dat deze verhoging ruim 25% meer is dan nu moet worden betaald gesteld mag worden dat een dergelijke maatregel niet is bedacht door een de een of andere manager maar Bestuurlijk is vastgesteld en inhoudt dat die beslissing op hoog niveau is genomen.

Daarmee mag worden aangenomen dat deze beslissing tot een tussentijdse verhoging is genomen met kennis van, en in het vooruitzicht van dat wat op Prinsjesdag zal worden gezegd over de eigen bijdrage van 2019.

Het is een goede zaak dat de Bestuurders van Zorg & Zekerheid, in de wetenschap dat er op regeringsniveau al een beslissing is genomen de eigen bijdrage fors te verhogen, tijdig maatregelen hebben genomen en hun klanten daarover hebben geïnformeerd overigens zonder dat besluit te motiveren maar dat is hun niet kwalijk te nemen omdat ze anders voor hun beurt zouden praten!

Gelijk of ongelijk; we zullen dat zien als op Prinsjesdag het koffertje open gaat en het kabinet haar (plannen) voor het komende jaar bekend maakt. Voor mij staat vast dat u er niet blij van zal worden.

Getekend,

Voorzitter Stichting SHDB.

Nieuws
About Stichting SHDB